Skills voor de Toekomst: teveel om alles te onderzoeken!

Op de website van ROA is de onderzoeksagenda “Skills voor de toekomst” te downloaden. Deze uitgave van het Skills-platform (CPB, SCP, EP-Nu c, Hogeschool Windesheim, Cito, SLO, UvA, UM, RUG, UT, NRO, NIVOZ, ROA, plus experts van Glasgow Caledonian University en Radboud Universiteit) is in opdracht van de directie Kennis van OCW opgesteld. Over welke skills hebben we het? Welke worden in de toekomst verwacht en wat willen we nog te weten komen over het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van deze skills gedurende de levensloop? Interessant voorverkenning en opdoemende onderzoeksvragen.

Niet alle skills zullen uitvoerig onderzocht worden, men heeft keuzes moeten maken. Binnen het domein ‘kernvaardigheden’ liggen Burgerschap en Internationale skills in focus, en bij de ‘advanced skills’ Zelfregulatie en Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kan men deze keuzes duiden als zorg om ‘ongewenste’ sociale en persoonlijke ontwikkelingen die gepaard gaan met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen?

Merk op dat het Skills-platform bij de kernvaardigheden ook Bewegen heeft staan. De onderzoeksagenda gaat overigens uitgebreid in op het meten van skills.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.