Sociale innovatie nodig om iedereen van de nieuwe kansen te laten profiteren

De SER is natuurlijk ook bezig met de toekomst, onlangs lieten zij een ontwerpversie van het rapport ‘Mens en technologie: samen aan het werk, Verkenning en werkagenda digitalisering’ los. Met een globale focus op de middellange termijn en aandacht voor acute hedendaagse knelpunten geeft ons deze verkenning veel handvatten te bieden tot nog sterkere aandacht voor leren en opleiden.

We blijven nog wel met de vraag zitten of de transitie naar leren 2.0, 3.0 of 4.0 plaatsvindt door geleidelijke vernieuwing bij de bestaande onderwijsstructuren of dat er een nieuwe disruptieve benadering komt. Het zou niet gek zijn, immers onderwijs wordt gekenmerkt door vastgeroeste (overheids-)kaders en traditionele verwachtingspatronen bij veel ouders en studenten en sommige werkgevers.

We kunnen aan deze verkenning veel debat-onderwerpen ontlenen! Zal iedereen wel in staat zijn om het hogere opleidingsniveau te behalen en te onderhouden? Hoe gaan we de revenuen van technologische vernieuwing verdelen over de maatschappij? Onze langere levensduur en nieuwe medische mogelijkheden maken momenteel de gezondheidskosten enorm hoog, hoe zit dat met de investering in onderwijs als de halfwaardetijd van opgedane kennis steeds korter wordt en het aantal werk-(terugverdien-)uren afneemt ? Enzovoort! Een verkenning om 2x te lezen!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.