Speak robot

Steven Kotler, in een artikel op SingularityHuB, noemt 2012 als het jaar dat de mensvriendelijke robot (user interface) op de markt kwam en een stormachtige ontwikkeling veroorzaakte. Moest je eerder nogal wat programmeerkennis bezitten, sinds dat jaar kan een kind de was doen. De doorbraak zit hem in de gemakkelijke user interface die gecombineerd wordt met geavanceerde sensoren en bijna perfecte visuele informatieverwerking. Het einde is nog niet in zicht!

Industriële en sociale robots worden mainstream, daar zullen we mee moeten leren leven. We zullen veel zaken aan deze nieuwe ‘slaven’ over laten. Maar wat gaan we zelf nog doen? Wat moeten we nog leren om gelukkig te leven? Deel uw denkkracht mee op 13 oktober a.s. tijdens de themabijeenkomst van LRN21 (zie elders op deze site!).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.