Triple helix (business, government & university)

Het platform Betatechniek heeft een midterm review uitgebracht over de Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap, respectievelijk op hbo en mbo betrekking hebbend.

Triple helixMen koestert zich in de Triple Helix: samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het hbo slaagt er redelijk goed in om de doelstellingen te behalen, het mbo nog niet. Men maakt zich zorgen of de continuïteit van de centra wel gewaarborgd kan blijven als de overheid zich na initiële financiering terugtrekt (waar hebben we dat al eerder ervaren?). Interessant is de rolprofilering van de verschillende centra in de publiek-private samenwerking (pag. 35).

Ten aanzien van toekomst gericht onderwijs positioneert men de 21st century skills van centraal belang (pag. 19), maar behalve een verwijzing naar een SLO-onderzoek en een publicatie van de Onderwijsraad, zie je er weinig van terug. En dat laatste is opmerkelijk!