Intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving

Technologie heeft een snel toenemende invloed op onze leefomgeving en dus op onszelf, omdat we steeds afhankelijker interacteren met die leefomgeving. Deze ontwikkeling zet een enorme druk op burgers om adaptief en creatief ondernemend deze technologie te benutten voor persoonlijk en collectief welzijn.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) blikt vooruit en geeft advies in het rapport VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING. De teneur van het rapport is behoorlijk positief. Er zijn zeker rampen en onverwachte gebeurtenissen, ‘zwarte zwanen’ mogelijk die roet in het eten kunnen gooien. Het is niet moeilijk om bij alle ontwikkelingen een mix van flankerende 21ste eeuwse vaardigheden te plakken.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.