Wie mag er dood?

Tijdens de afgelopen bijeenkomst van het LRN21-netwerk kwam de zelfrijdende auto enkele malen voorbij. Ook enkele ethische dilemma’s rond robots werden voorgelegd. Onlangs kwam er meer vers nieuws in de media over de robot-auto (o.a. van Tesla) maar ook van een daarmee samenhangend moreel probleem. De Toulouse School of Economics heeft een onderzoek gedaan naar de keuzes die mensen maken t.a.v. het programmeren (instellen) van de besturingssoftware voor levensbedreigende verkeerssituaties. Lees het op de website van de Vlaamse krant De Morgen. We zullen meer situaties tegenkomen waarbij we verdragende beslissingen nemen bij het instellen van semi-autonome apparaten. Moeilijker gaat het worden als deze apparaten echt autonoom worden en zichzelf optimaliseren, hetgeen ten koste van mensen zou kunnen gaan.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.