Digitaal problemen oplossen?

Op basis van PIAAC-data hebben ECBO onderzoekers Ingrid Christoffels en Paul Steehouder een rapport uitgebracht over Digitaal problemen oplossen in de 21ste eeuw.

Worden mbo’ers wel goed toegerust met deze vaardigheid? De onderzoekers pleiten er voor om deze vaardigheid te integreren in de curricula en geven daarvoor enkele handreikingen.
Hoewel Nederland er in internationale vergelijking best goed af komt liggen er nog specifieke uitdagingen. Ook bevestigen de onderzoekers de relatie tussen taal- en rekenvaardigheid en digitaal probleemoplossen.

Het rapport sluit af met de zorgelijke vraag of docenten hiertoe wel toegerust zijn:
“Vanwege het toenemend belang van 21ste eeuwse vaardigheden worden er nieuwe en andere eisen gesteld aan het vakmanschap en de professionaliteit van de docenten, zowel wat betreft het eigen niveau van probleemoplossende vaardigheden als wat betreft het didactisch repertoire. Het is onvermijdelijk dat dit in bij- en nascholing van docenten en in de curricula van de leraren- opleidingen een plek moet krijgen”.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.