Wisdom of crowds: Samenwerken, samendenken

Een school vissen, een zwerm vogels, een legertje mieren, een kudde wilde paarden enz. vertonen allemaal een vorm van collectieve intelligentie. De groep kan veel meer dan afzonderlijke individuen, u kent ongetwijfeld de voorbeelden. Merkwaardig is dat elk individu in de zwerm ‘onbewust’ `zijn rol of taak kent in een bepaalde situatie. Wij, mensen, hebben bij het oplossen van vraagstellingen veel overleg nodig. Dat kost veel tijd en niet iedereen krijgt de kans om zijn kennis of mening in te brengen. UNU is een app (draait voorlopig alleen op Chrome van Google) die met zwermmechanismen via intelligente algoritmen een soort ‘crowd thinking’ mogelijk maakt. Om zelf een ‘UNU’ te mogen maken dient u wel met Facebook of Twitter uw account aan te maken.

Dit soort applicaties lijkt ook geschikt om grote groepen mensen voorspellingen te laten doen. Veelal is de score beter dan die van afzonderlijke experts. We zullen in de toekomst veelvuldig moet samenwerken en door de globalisering met soms heel grote groepen. Leren te acteren binnen een zwerm-kwestie levert interessante nieuwe mogelijkheden om besluiten te nemen, markten te verkennen en misschien wel beter de uitslag van presidentsverkiezingen te voorspellen. Bij alle onzekerheden die de toekomst ons voorhoudt biedt collectieve denkkracht mogelijk enig soelaas! Wie gaat er in onderwijs of training mee aan de slag?

Techrepublic had er een item over en recent Futurism eveneens.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.