Skills, skills, skills!

Veel (toekomstige) jobs in de ict-sector of aanverwant! Maar er is gelijktijdig een zeer hoge werkloosheid, vooral bij de jeugd! Er worden Europese initiatieven genomen om meer mensen voor te bereiden op kansen in de digitale wereld: e-Skills monitor. Specifiek: Country Report The Netherlands.

Maar hoe zit het met andere sectoren (of werkgelegenheidsgebieden die we nu nog slechts vermoeden)? De OECD brengt de publicatie Skills for Social Progress uit: aanbevelingen voor sociale en emotionele vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21ste eeuw. De kansen voor laaggeschoolden kwijnen steeds sneller weg. Beroepsonderwijs zal meer moeten voorbereiden op doorstuderen, hoger niveau of specialisatie. Zeer lezenswaardig over de future skills-set zijn de essays van hooggeleerden en visionairen die de Engelstalige top-denktank IPPR gebundeld heeft.

Opleiden en trainen maar!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.