Bas niet bang van robots!

In Economisch Statistische Berichten betoogt Bas ter Weel (onderdirecteur CPB en hoogleraar Universiteit Maastricht) dat het wel meevalt met de banenroof door robots. Hij wijst nadrukkelijk op het tekort aan bij/om/op-scholing van werkenden en verleggen van studiefocus bij jongeren, zodat de kansen die de robotisering oplevert aangegrepen kunnen worden.

Help de homo interruptus!

Theo Compernolle schampert in zijn boek Ontketen je brein onze slechte werk- en leergewoontes. Proberen te multitasken, permanent online waakzaam zijn, geen reflectiepauze nemen, enzovoort, is funest voor onze productiviteit. Iedereen lijdt er in meer of mindere mate aan. Hoewel menigeen bekende zaken zal lezen geeft het boek een heldere analyse en hoopvolle aanbevelingen voor ander leer-en werkgedrag.

“Kortom, niet proberen te multitasken maar ga righttasken: taken met volle aandacht starten en afmaken. Daarna een pauze zodat ook je archiverende brein zijn nuttige werk kan doen. Ondertussen niet switchen, bezwijken voor online afleidingen of werken in een rumoerige kantooromgeving. Koester de pauzes en echte gesprekken en blijf met regelmaat off line voor je betere breinwerk.”

Een korte review vindt u op Lifehacking.

Zes krachtige drijfveren voor sociaal leren bij jongeren

David Price schreef een visionair boek over werken leven en leren in de toekomst. Als u dat niet gaat lezen is een aantal aspecten van het boek vervat in artikelen door Mind/shift. Op KQED beschrijft David zes sterke drijfveren die benut kunnen worden bij het leren door jongeren. Actueel, nu onze NL-jeugd als zwaar ondergemotiveerd in de internationale ranglijsten prijkt!

Het wonderlijke brein

Ten aanzien van leren is er veel ‘reuring’ rond de toenemende kennis over het brein. Leren zou bijvoorbeeld sterk geoptimaliseerd te kunnen worden door rekening te houden met specifieke kenmerken van ons brein. Hoe meer we ontdekken over het brein, hoe complexer het lijkt te worden om inderdaad meer effectiviteit te realiseren. Maar alle beetjes helpen, toch? Dus wat hiaten in uw brein kennis wegwerken… The San Diego Union Tribune is eenvan de grootste mediaconcerns in betreffende stad. Op hun website hebben ze een fraaie special over het brein gemaakt: The wonders of your brain.