Quantum AI lab

Quantum AI labGoogle en Nasa werken samen aan quantum computing. Moeilijke materie om vanuit klassieke natuurkunde te doorgronden. Mogelijk helpt deze video en ontsluiert iets van de enorme potentie.

Kunnen wij, gewone stervelingen, deze snelle ontwikkelingen wel bijhouden? Onze keuzes in het leven zijn vooral gebaseerd op verwachtingen (al of niet intuïtief) als extrapolaties van inzichten en ervaringen uit het verleden. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie  kan veel overhoop halen. Het maken van keuzes voor je leven, gaan leren voor morgen, voor een beroep, wordt erg complex. Of juist niet, met behulp van quantum computing?

3D scanner al in je pocket!

3d scanning3D printing is hot op het moment. Snellere printers, nieuwe materialen en diensten leiden tot steeds meer toepassingsgebieden en producten. Menigeen zal in de nabije toekomst zelf spullen ontwerpen, zelf printen of laten printen.

Autodesk (van het bekende technisch tekenprogramma AutoCad) levert een prachtige toepassing door via een app op je mobiel allerlei zaken of levende wezens 3D te scannen. Je maakt er de invoer gegevens mee voor je 3D-printer of die van een kennis of 3D-printservice.

De app 123D Catch is gratis en via ’how to’-filmpjes heb je snel geleerd nieuwe stappen in onze techno-toekomst te zetten.
Overigens, als je niet print is het simpel kunnen maken van een 3D beeld op je scherm ook erg bruikbaar om objecten goed van alle kanten (op afstand) te bekijken, denk bijvoorbeeld in onderwijs.

Ook interessant TRNIO

Bovenstaand draait beide op iOS maar als je Android wilt …. binnenkort ook gratis Rendor en er zal ongetwijfeld meer op komst zijn.

Masterclass LRN21: Leren van/in/om en voor de toekomst

masterclass-2014LRN21 wil verbindingen leggen tussen visionairs, praktische koplopers en hen die al onderweg zijn of gaan naar een duurzame en kansrijke invulling van leren en opleiden. Het toverwoord is innovatie! Toveren? Het vergt visie, durf, ruimte en doorzettingsvermogen om gevestigde opleidingen toekomstbestendig te maken of nieuwe beroepsprofielen in de markt te bedienen! Samenhangende aandacht voor de 3P’s, People, Planet, Profit moet ook een rode draad gaan vormen in onderwijs en opleiding. Klinkt mooi toch? Maar hoe krijg je dat van de grond in een tijd van onzekerheden, snelle technologische ontwikkelingen, dynamische arbeidsmarkt, mondige lerenden die maatwerk verwachten…

LRN21 biedt hiertoe een inspirerende masterclass aan voor leden en belangstellenden. U bent in de hoofdrol en wordt begeleid door:

  • Evert-Jan Ulrich, lector Innovatie en Ontwikkeling, HAS Hogeschool Den Bosch
  • Rob de Vrind, voorman Duurzaam MBO

aanmelden

Om te voorkomen dat uw agenda deze kans blokkeert, kunt u de datum en tijd alvast reserveren: 28 oktober a.s. 15.00 – 20.00 u. School voor de Toekomst, ‘s-Hertogenbosch.

Hybride denken

Zoogdierhersenen hebben zich in miljoenen jaren ontwikkeld tot het huidige niveau, met de neocortex als pareltje voor de menselijke soort. ’sWerelds meest beroemdeFuturist Ray Kuzweil geeft in deze TED-talk zijn visie op de verdere ontwikkeling van ons denken met behulp van de technologie. Nanobots in uw hersenschors die koppelen met intelligentie in de cloud en zorgen voor een ’brain power boost’. Het is moeilijk om voor te stellen wat dit allemaal gaat betekenen voor het dagelijkse leven. Het zal voor velen een adaptatie-slag worden en al binnen één generatie volgens Kurzweil.

Innovation barometer

Innovation Barometer 2014IDEAS-lab werkt met General Electric financiën, maar dat betekent niet dat ze niet verder dan hun eigen business kijken.

In hun Innovationbarometer wil men de effecten van (ontwrichtende) ontwikkelingen vertalen naar businessmodellen. Jaarlijks komt er een stand-van-zaken-rapportage. Een en ander heeft gevolgen voor de manier en voor wat we het toekomstig arbeidspotentieel opleiden. De strijd om talent en ideeën staat in 2014 volop in de aandacht.

Primeur: Horizonscan 2050

Horizonscan2050De mens bedient zich in toenemende mate van techniek. Techniek verandert de manier waarop willen of kunnen leven en die veranderingen worden steeds ingrijpender en voltrekken zich sneller. Onderwijs en training zal intenser moeten anticiperen op wat komen gaat, immers, leren doe je voor de toekomst (hoewel die vandaag begint!).

De stichting Toekomstbeeld de Techniek heeft een belangwekkende publicatie (144 pag.) uitgebracht: Eind weg denkt u, maar de signalen en effecten van grote verstoringen zijn er nu al. Veel beschouwingen en aanbevelingen in deze omvangrijk verkenning. Ook veel bevestiging! Het onderzoek dekt alle LRN21-items rond leren voor 21st century skills.

Het tijdperk van wijsheid is begonnen

Ricardo SemlerRicardo Semler: bestseller schrijver, goeroe, succesvol ondernemer, wil zelf niet managen. Goede zelfverantwoordelijke medewerkers kiest hij intuïtief. Talenten gaan niet bij een groot bedrijf werken. Hij rakelt ook weer eens een ‚oud’ onderwijsexperiment op. Een boeiend interview in de ManagementTeam-nieuwsbrief, met interessante links.

Nursebot?

Technologie dringt door in alle domeinen. Niet altijd leidt dit tot integrale verbetering, zoals voorbeelden in de zorgsector ons tonen. Zorg is van de patiënt/client en niet van de arts, verpleger of verzorger. Technologische ontwikkeling zou moeten vertrekken vanuit het welbevinden van die patiënt/client. Tijdens het HAN symposium ‚(Verkeerd) Verbonden’ werden ethische kwesties aan de orde gesteld. Verslag in ScienceGuide.

Het hoofd van Dionysius onder de arm; kennis zit in je laptop/tablet

De wereld onder de duimFilosoof Michel Serres is positief over de impact van de nieuwe media op machtsverhoudingen en sociale interacties. Hij vraagt zich af waarom leren nog steeds in klaslokalen en collegezalen moet voltrekken. In zijn boek ’De wereld onder de duim. Leve de internetgeneratie!’ (Uitgeverij Boom) zet hij aan tot omdenken, maar stelt zelf geen concrete oplossingen voor.

Lees het interview met een van de meest toonzettende denkers van onze tijd door Frank Renout in Vrij Nederland. Kijk ook naar de recensie van Carel Peeters.

Het hoofd van Dionysius onder de arm; kennis zit in je laptop/tablet

De wereld onder de duimFilosoof Michel Serres is positief over de impact van de nieuwe media op machtsverhoudingen en sociale interacties. Hij vraagt zich af waarom leren nog steeds in klaslokalen en collegezalen moet voltrekken. In zijn boek ’De wereld onder de duim. Leve de internetgeneratie!’ (Uitgeverij Boom) zet hij aan tot omdenken, maar stelt zelf geen concrete oplossingen voor.

Lees het interview met een van de meest toonzettende denkers van onze tijd door Frank Renout in Vrij Nederland. Kijk ook naar de recensie van Carel Peeters.