Competente medewerkers: Snooze? Learn or lose!

Op de site van Mejudice geven economen Fabian Dekker en Ferry Koster een geruststellend beeld ten aanzien van de skills mismatch in Nederland. Mismatches op de arbeidsmarkt: tussen hype en realiteit.

Het valt allemaal best mee en zowel werknemers als werkgevers verwachten hier en daar wat mineure toekomstige fricties. Ze wijzen er op dat het beter is om de mismatch te onderscheiden in verticale (onder-/overscholing), horizontale (kennis en vaardigheden niet goed afgestemd qua inhoud bij bepaalde baan), regionale, kenniserosie (kennis/vaardigheid is verouderd) oorzaken. De auteurs zien vooral toekomstige krapte in ambachtelijke beroepsvelden.

We kunnen dus rustig verder dommelen, of we worstelen ons door de door de oratie van een nieuwe Nijenrode prof, die met name bedrijfsopleidingen in zijn opdracht heeft.

De ontwikkeling van medewerkers in organisaties en bedrijven is gericht op het functioneren van nu en niet op dat van de toekomst. Als daar geen ommezwaai in komt, klopt er een probleem aan de deur! Arbeid wordt in toenemende mate anders ingericht en er zijn voor de meeste banen nieuwe competenties nodig.

In Learn or lose geeft prof. dr. Nick van Dam (kersvers hoogleraar Corporate Learning and Development aan de Nyenrode Business Universiteit) een historisch beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en het voorbereiden daarop. Daarna duikt hij in de toekomst. Nederland doet het niet slecht in vergelijkingen maar er doemen ongunstige perspectieven. En het kan beter als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Ongeveer 80% Nederlandse werknemers heeft de afgelopen drie jaar geen cursus of andere nascholing gevolgd (mogelijk wel informeel wat opgestoken). Het specifieke percentage in risicogroepen ligt zelfs nog wat hoger! Het aantal 30+-ers dat een cursus volgt daalt al gestaag sinds 2011. Bedrijven en organisaties moeten meer investeren in scholingsbeleid, de budgetten voor hiervoor blijken deels onderbenut! Van Dam voorziet circa 10% formeel leren en 90 % informeel, maar dit laatste moet je ook organiseren, stimuleren en waarderen! Stimuleer het ontwikkelen van een groei-mindset waarbij gestreefd wordt naar IkIgai, de Japanse uitdrukking voor harmonie in passie, toewijding, roeping en skills.

Een oratie met vele facetten die niet alleen voor bedrijfsleidingen interessant zijn maar zeker ook voor initiële beroepsopleidingen. Werk aan de winkel, leerwerk!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.