Werkplekleren heeft meer rendement dan een cursus

ManagementTeam laat een HRM-specialist aan het woord over productiviteit en talentontwikkeling en -behoud. De werkplek verandert, de functie-inhoud verandert, werkwijzen veranderen (meer team- en projectwerk), dus moet er iets gebeuren bij het opleiden. De teamrollen van Belbin (of bij Belbin zelf) worden er bij gehaald en tussendoor wordt gemeld dat de onderkant van de arbeidspiramide aan het verdampen is door automatisering.

Maar het gaat toch wat beter met de werkgelegenheid, of is het maar een tijdelijke inhaalslag als reactie op de crisis? Bij verzekeraars en banken gaan de ontslaggolven gewoon door. In de media woedt een imago-verbetercampagne rond vmbo en mbo: we hebben die jongelui allemaal hard nodig op de arbeidsmarkt! Maar de praktijk vraagt praktijk(ervaring)! De toekomstscenario’s zijn over het algemeen niet gunstig voor de minder hoogopgeleiden. Hoe gaan we de arbeidsbehoefte voor alle categorieën lenigen? Heeft u al oplossingen scherp in het vizier?

De SER pleit in een advies aan OCW voor het versterken van de beroeps begeleidende leerweg. Werkplekleren wint bij bedrijfsleidingen ook steeds meer aan populariteit. Is dat in deze onrustige en onzekere tijden voldoende om iedereen te laten participeren in een breed maatschappelijk welvaren?

De beroepsopleidingenkolom is aan het wijzigen qua opbouw, vorm en inhoud. Wat bekent dat voor betrokkenen? Op 21 februari a.s. wil LRN21 met u over deze thematiek van gedachten wisselen tijdens de bijeenkomst ’Toerusten voor onrustige Toekomst; leren (en) werken in onzekere tijden’. Zie elders op deze site.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.