Debat de Nationale DenkTank: de toekomst van het beroepsonderwijs

Op 8 november jl. vond in de Balie een debatavond plaats van de Nationale DenkTank. Dit jaar ging het over het beroepsonderwijs. Vooral het mbo kwam in beeld.

Voor diverse knelpunten werden na analyse oplossingen voorgesteld in bediscussieerd in subgroepen. Inspirerend allemaal, maar toch rest een ongemakkelijk gevoel: zal er voldoende betaald werk zijn voor iedereen en zul je voldoende motivatie voor eigen verantwoordelijkheid t.a.v. ‘een leven lang leren’ kunnen losmaken als de perspectieven zo dynamisch en onzeker zijn?

U was er niet bij? Bekijk de videoregistratie dan hier.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.