Docentschap in de gig-economie

Docententekorten dreigen. Te weinig kandidaten in het po en in bepaalde sectoren van vo, mbo en ho. Daarnaast is er naast een relatief lage honorering een hoge werkdruk (veel burn-outs) en dalend maatschappelijk imago. Maar het kan nog erger worden als enkele ontwikkelingen in de ‘onderwijsmarkt’ verder doorzetten. Ver doorgestandariseerd aanbod verpakt als uniek, ‘just for you’-gepersonaliseerd als commercieel alternatief, met winstoogmerk.

Onlangs brachten we een bericht over de HIP-scholen, geprivatiseerd onderwijs, voortgekomen uit de studiebegeleidingsbusiness, Afgelopen weken was er veel reuring in het land over de Kunskapsskolan, een Zweedse poging om een soort McDonalds-onderwijs in de markt te zetten. De NOS en de Volkskrant maakten er een nieuws-item over. De geïnterviewde Jelmer Evers deelt uitgebreid de details en zijn bedenkingen bij Medium. Veel aspecten die te denken geven (u hoeft het uiteraard niet overal mee eens te zijn).

Met een levenslang leren voor de boeg en snel veranderende behoeften aan specifieke kennis en vaardigheden is het een goede zaak dat er gezocht wordt naar betaalbare, voor iedereen bereikbare scholing. Het is logisch dat dan efficiëntie als doelstelling mee komt, maar… effectiviteit en tevredenheid bij betrokkenen dan? Kijk eens naar wat de ver doorgetrokken arbeidsdeling en andere efficiëntie-aanpakken in bijvoorbeeld de zorg hebben veroorzaakt – de medewerker als manipuleerbare (uit te buiten) logistieke machinale component in het arbeidsproces- en zet daar het hoog gewaardeerde zelfsturingsmodel van Buurtzorg tegenover.

Ook de reguliere opleiders speelden al een beetje voor gig-economie, oproepcontracten, tijdelijk inhuur zzp-ers, et cetera; docent als goedkoop klusjesmens! Extra marketinginspanningen voor docentenopleidingen? Gaat dat nog wel helpen?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.