“How can we learn from robots about love?”

Robots en kunstmatige intelligentie gaan volgens de meeste toekomstdenkers grote sprongen maken in 2017. De mogelijkheden worden snel groter en de impact op ons leven eveneens. Robots krijgen steeds meer menselijke vaardigheden en eigenschappen en de zogenaamde cobot fungeert als kunstmatige collega al in menig bedrijf. De sociale robot, die met mensen kan omgaan, op een manier die lijkt op onderlinge menselijke interactie, is sterk in ontwikkeling.

Dit vraagt ook iets aan de humane kant: accepteren wij de robot als collega, als medeschepsel, als medeburger? Dit laatste impliceert civiele, politieke, sociale rechten en plichten. Hoe meer de robot op ons als mens gaat lijken hoe meer de vraag zich opdringt of het verschil tussen een natuurlijk persoon en een artificieel ‘persoon’ nog wel vol te houden is en zelfs aspecten als xenofobie en discriminatie aan de orde komen (denk aan het Luddisme). Moet de mens leren om de robot als ’naaste’ te gaan behandelen, zelfs lief te hebben? Maar ook om liefde van een robot te ervaren? (denk eens even terug aan de liefdevolle zorgvraag van de tamagotchi en vele ‘neo pets’ van ruim 10 jaar geleden). De BBC besteedde ook al aandacht aan het liefhebben met robots. En ja, een robot als sexpartner leidt soms tot spannende moreel-ethische overwegingen. De wikipedia definitie van liefde: ‘diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander of jezelf; ook voor een dier, zaak of voorwerp’ biedt zulke interpretaties zeker.

In verband met de vraagstelling “How can we learn from robots about love?” doet Baltan Laboratories (Eindhoven) een opmerkelijke Call for papers: Robot Love. Deze oproep vindt plaats in het kader van een project met de Dutch Design Foundation en de Technische Universiteiten van Twente, Delft en Eindhoven.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.