Is het internet der dingen nog te bedwingen?

Recentelijk in de kranten: onze antivirus software is steeds minder effectief tegen malware. Criminelen en andere (kwaadwillende, nieuwsgierige) belanghebbenden kunnen over steeds meer geavanceerde hulpmiddelen beschikken om bij onze privé-gegevens te geraken.

Nu zijn velen van ons nogal nonchalant of onnozel t.a.v. beveiliging van eigen data en uitwisseling, maar het wordt dweilen met … (je kent het gezegde). Kijk naar de hacks op de USA-democraten, op bedrijven, op nutsvoorzieningen. Een groot aantal onder ons maakt, zonder het te weten, al geruime tijd deel uit van een of meer botnets en is onbewust medeplichtig aan mogelijk criminele activiteiten! Hoe mediawijs en informatiekundig moet je zijn om niet kwetsbaar te zijn? Door een web-surf-toeval kwam LRN21 bij een TED-talk van Avi Rubin, professor computerwetenschappen aan de Johns Hopkins University (Baltimore). Hij demonstreert de mogelijkheden om een moderne auto te hacken, die zitten immers ook al vol met ‘connected devices’. Maar ook wijst hij op het ‘out of the box’ denken dat nodig is bij het ontwikkelen van een veilige gegevensopslag of -uitwisseling: Al jouw spullen kunnen worden gehacked! Ongelooflijk toch?

Wat speelt er intussen dan al en wat mogen we verwachten als het ‘internet of things’ nog verder penetreert in onze omgeving en de quantum computer in zicht komt? Lastig om medewerkers en studenten of jezelf mediawijs en informatiekundig (technisch, cognitief, sociaal en bedrijfskundig) te maken en te houden!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.