Kritische blik op ‘critical thinking’

Kritisch denkvermogen staat hoog genoteerd binnen de 21ste eeuwse vaardigheden. Veel vacatures vragen er expliciet om en veel werkgevers vinden dat er -ook bij hoger opgeleiden- nogal wat schort aan deze vaardigheid, of is het een houding? ‘Critical thinking’ wordt zo vaak ondoordacht (onkritisch) her en der gebruikt dat een vaag modieus containerbegrip is geworden. Maar vooral momenteel en in nabije toekomst, met polarisatie op allerlei terrein, waarin velen in een een gesloten ‘information bubble’ leven, ‘alternative facts’ en ‘fake news’ welig tieren, is een kritische geest hard nodig. Martin Davies (Melbournne University) zet de aspecten hier op een rijtje.

Maar laten we eerlijk zijn: er zijn toch nog steeds veel organisaties (werkgevers) die graag personeel hebben dat precies en klakkeloos de procedures of taakopdracht volgt en er zijn zeker taakgebieden denkbaar die geen individueel beschouwingstraject mogen doorstaan. Kunnen we mensen opleiden die ook hierin passen of nemen we daar robots voor?

Het artikel van Davies wijst ook op enkele test m.b.t. Critical Thinking en de wereldwijd aanvaarde definitie uit het APA Delphi Report.

Kijk ook naar een post hierover bij de MBOraad en naar de themabijeenkomst in het Innovatiehuis (’s-Hertogenbosch) op 28 juni a.s. (o.a. werken met de Rationale methodiek die door Reasoninglab is omarmd).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.