Meer effect bij formatief toetsen

Formatief toetsen krijgt steeds meer aandacht, maar in de praktijk schort het nog vaak aan effect.

Wat schort er dan? Het concrete docentengedrag in de onderwijscontext! Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, Wageningen Universiteit en Liesbeth Baartman, Lectoraat beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht publiceerden een overzichtsstudie, genaamd ‘Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de docent in de klas?

De onderzoekers hebben onderstaande fasen van de formatieve toetscyclus gebruikt als analysekader:

  1. verwachtingen verhelderen
  2. studentreactie(s) ontlokken
  3. studentreactie(s) analyseren en interpreteren
  4. communiceren over resultaten met studenten
  5. vervolgacties ondernemen voor onderwijs en leren

Met behulp van dit kader zijn een honderdtal wetenschappelijke studies van docentpraktijken doorgelicht. De studie geeft diverse aanbevelingen om meer effect te genereren bij inzet van formatieve toetsing, bijvoorbeeld verdere vakdidactische professionalisering om het handelingsrepertoire te vergroten bij de vervolgacties voor onderwijs en leren. In de appendix krijgt u enkele handige posters hiervoor cadeau!

Hoe zit het met uw inzichten rond beoordeling? Kom 13 juni a.s. naar de LRN21 themabijeenkomst ‘Toetsen met Touch’.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.