Nieuwtjes over 21ste eeuwse vaardigheden

De maandelijkse online Nieuwsbrief 21ste eeuwse vaardigheden van ecbo bevatte in januari weer een bont scala aan items over onderzoek naar en ervaringen met 21ste eeuwse vaardigheden (of aspecten daarvan) in vooral po, vo en mbo. De nieuwsbrief linkt naar soms heel fraaie bronnen zoals de vooruitblik van het Sociaal Cultureel Planbureau op 2050.

LRN21 merkte op dat de discussie over curricula-inbedding van de 21ste eeuwse vaardigheden (voor zover die de inhoud, omvang, werkwijze, etc. van die van de 20stee eeuw overstijgen) nog steeds loopt: integreren of als afzonderlijk vak. Hier lees je waarom en hoe een school kiest voor het laatste. Te hopen valt dat de collega-docenten in hun didactische aanpak ruimte bieden voor toepassing van de opgedane inzichten en vaardigheden van de leerlingen!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.