Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs

Via Blogcollectief Onderzoek Onderwijs naar een recent artikel van o.a. Jelle Jolles, hoogleraar Neuro-psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en baas van het Centrum Brein & Leren.

Dit artikel veegt de vloer aan met diverse populaire neuromythes in onderwijs. De helft van de docenten heeft niet valide ideeën over de wisselwerking van het brein met leeractiviteiten of -omstandigheden. Nogal wat onderwijsprogramma’s zijn vanuit bepaalde neurononsens opgezet en er zijn commerciële onderwijsadviesbureaus die hun aanbod baseren op mis-interpretaties van wetenschappelijke bevindingen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.