Robot: collega of concurrent?

De ramp met de kernreactoren van Fukushima heeft een omslag en versnelling gebracht in de ontwikkeling van robots. Niet alleen robots voor specifieke taken maar ook zogenaamde humanoids, uitgerust met kunstmatige intelligentie en met sensoren die onze zintuigen representeren (of overtreffen). Robots gaan heel veel menselijke taken overnemen, mensen moeten meer gesofisticeerde klussen op zich nemen. Wat betekent dat voor je beroepskeuze, je opleiding? Is robotsreparateur een veilige keuze of gaan ze dat ook zelf doen?

Het kost je 50 minuten om deze ontwrichtende ontwikkeling tot je door te laten dringen:
http://www.youtube.com/watch?v=mDD1TGv_2fo#at=2874