Splinternet

Het einde van het internet zoals we dat kennen!

Hoe mediawijs en informatiekundig moet u zijn om te kunnen vertrouwen op uw netwerk, op uw apparaten, op uw informatiebronnen? Met alle fake-news dat her en der doelbewust gemaakt en onnozel verder verspreid wordt, de dagelijkse hack- en phishing-pogingen, virusbesmettingen en dergelijke kwaden is het schier onmogelijk om te blijven vertrouwen in het huidige internet. Landen die van cyberboefgedrag verdacht worden bouwen al enige tijd aan een deels afgeschermde, gecensureerde eigen infrastructuur (denk aan Baidu en VKontakte) en met de recente bedenkingen rond globalisering en opkomend nationalisme en protectionisme lijkt het open internet, waar we ons tot heden aan vol zuigen, zijn graf te naderen. Is de World Wide Web War I niet al een tijdje bezig?

The Long+Short zet ons onlangs aan het denken met een uitgebreid artikel (oorspronkelijk van Katja Bego bij Nesta) over het einde van het internet zoals we dat kennen. Moet we streven naar een gemanaged EuroNet of naar een NedNet? Het zal voor veel gebruikers een vervelende periode worden: de onzekerheid over of en hoe er voor in de plaats komt en de voortdurende strijd tegen cyber-aanvallen en twijfels over de betrouwbaarheid van het informatie-aanbod. Die onzekerheid zou innovatie kunnen weerhouden. De kwetsbaarheid van onze nutsvoorzieningen en informatie-distributie en -opslag noopt tot (misschien wel analoge) noodvoorzieningen. Kunt u uw handel, fabriek, organisatie, of bedrijfsvoering algemeen, nog managen als het internet (tijdelijk) instort? Komt de training van uw personeel, het onderwijs aan uw leerlingen niet in gevaar?

Vorm zelf een oordeel en lees The end of the Web (alleen als u deze informatie wél vertrouwd!).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.