De ontheiliging van John Hattie

Visible Learning van John Hattie is voor velen een leidraad (geweest) bij onderwijsinnovatie. Immers als zichtbaar wordt wat wel en niet werkt kun je gerust en gericht aan de slag. Maar de kritiek op het onzorgvuldige of onjuiste gestoei door Hattie met statistiek zwelt regelmatig aan. Hattie wordt pseudowetenschap verweten! Lees de goed gedocumenteerde blog van Rene van Dijk.

De taaknemer (wat moet die kennen/kunnen?)

LRN21 heeft bij zijn start inspiratie gekregen van het Institute for the Future (IFTF), een spin off van de universiteit van Phoenix. Samen met computergigant Dell hebben onderzoekers van IFTF met een 20-tal internationale experts gekeken naar de ontwikkelingen van technologie en met name de rol van kunstmatige intelligentie (AI) hierbij. Zij komen met een positiever geluid dan het onderzoek van de universiteit van Oxford uit 2013: er verdwijnen zeker veel banen, maar er komen er ook veel voor terug, maar nog onbekende andere banen, eigenlijk meer clusters van specifieke taken. We schreven ook al eerder over dit laatste. Taskification is een term die steeds vaker opduikt, zie bijvoorbeeld Coworks of LA times. Voor het individu dat al in de gig-economie verkeert is er taskification.me. Het gevaar van uitbuiting van beschikbare werkenden ligt op de loer. De momentele groei van de economie weerspiegelt zich niet in navenante stijgende beloning van (menselijke) werknemers. Er zijn ook geluiden over een wederopleving van een soort vakbonden, gilden van ‘gig-workers’ en bij ons zien we ook pogingen om de zzp-er meer sociale en economische zekerheid te bieden.

Het IFTF/Dell-onderzoek verwacht dat in 2030 slechts 15% van de huidige banen nog bestaat: er gaat dus veel veranderen en opleidingen dienen mensen tijdig voor te bereiden op het nieuwe werkknemerschap, of beter taaknemerschap. De taaknemer zal veelal nauw samen moeten werken met robots en AI. Mogelijk zullen robots en AI zelf op zoek gaan naar specifieke humane taaktalenten om hun werkzaamheden aan te vullen. Dus uw taaktalenten moeten goed dus vindbaar zijn in cyberspace! Bouw tijdig aan een robuuste digitale professionele identiteit! Vanaf pagina 14 leest u over de implicaties voor leren en opleiden. ‘In-the-moment learning’ en ‘wait-learning’ maken u misschien nieuwsgierig. Ruwweg: leer geen beroep, focus op enkele specifieke (kennis)domeinen en leer leren!

We missen in het verhaal hoe de zegeningen van mens-machine samenwerking eerlijker verdeeld kunnen worden. Daar kunt u over meepraten tijdens de LRN21-netwerkbijeenkomst van dinsdag 31 oktober a.s.

Hiep hiep Hype Cycle for Education!

Vlaams pedagoog Pedro de Bruykere wijst in zijn blog op de nieuwe Hype Cycle for Education (van Gartner). Hij geeft enkele links als toelichting op stijgende ‘afkortingen en nieuwsgierigheidprikkelende benamingen’.

Bijzonder vonden we Li-Fi, een concurrent voor Wi-Fi met behulp van Ledlampjes (die wel nog een futiel extra electronisch implantaat behoeven). Als daar een slimme implementatiestrategie bij komt zou het een ‘disruptie’ voor de digitale infrastructuur kunnen worden. Natuurlijk wordt ook Blockchain for Education genoemd, waarover we al eerder hebben bericht. Maar toch, leg de Hype Cycles van de laatste jaren naast elkaar: de analyses (voorspellingen) van vorige jaren blijken lang niet altijd door te werken in de actuele exercitie. Dus enkele korrels zout op de huidige.

LinkedIn, een beetje link

Een beetje professional heeft een LinkedIn-profiel. Nuttig om je in de kijker te spelen bij potentiële werkgevers. Als je huidige werkomgeving gaat vervelen of anderszins tegenvalt ga je ‘sneaky’ je profiel nog eens oppoetsen en aanpassen richting een meer hoopvolle broodwinning. Maar pas op! Dit soort activiteiten kan opvallen bij ’scrapers’ zoals HiQ die jouw publieke informatie regelmatig scannen en analyseren. Bij een afwijkend patroon waarschuwen ze je huidige baas. Er zal ook wel een verdienmodel tussen zitten. Mag dat zomaar? Kennelijk!

De meeste mensen die dit artikel lazen gingen betere resultaten behalen!

Als docent zul je vaak je studenten moeten overtuigen, verleiden tot bepaald gedrag, om de opleidingsdoelen te halen. Ook in reclame (tv-spots bijvoorbeeld) zien we vaak subtiele manieren om ons iets te laten aannemen of te doen.

Een expert in de overtuigingspsychologie is Robert Cialdini en zijn ‘persuasion shortcuts’ worden toegelicht in een artikel in MT-magazine. Kijk zeker naar het fraaie teken-animatiefilmpje. Natuurlijk heel heel herkenbaar voor menigeen, maar zijn ze ook effectief toe te passen in onderwijs? Het zou interessant kunnen zijn om concrete voorbeelden van opleidingssituaties te verzamelen rond deze shortcuts. Onderaan het artikel zie links naar de vier voorafgaande items over Cialdini.

Hoe doen die dat daar?

Als u zich bezig houdt met opleiden voor een beroep zult u gemerkt hebben dat in de loop der jaren de invloed van nieuwe technologie als onderwerp en als hulpmiddel de opleidingspraktijk groter is geworden. Niet overal gaat de implementatie even soepel. Vaak wil men eerst uitproberen of iets werkt op de leervloer. Maar er zijn natuurlijk ook ervaringen elders. Slim lijkt ons om eens te gluren bij de buren: ‘Hoe doen die dat daar?’. Het iv4j-project heeft in 7 Europese landen zes best practices m.b.t. opleiden voor een beroep verzameld. Het resultaat is online te bekijken of af te drukken. Het iv4j-project is mede gefinancierd door het EU Erasmusprogramma.

Baan je weg, anders is morgen je baan weg!

Rob Hartgers schreef een artikel in Intermediair de visie van bestsellerauteur Martin Ford over de werkgelegenheidsontwikkeling en het basisinkomen. Ford voorziet voorlopig nog kans voor niet-routinematige banen, met creativiteit en interpersoonlijke interactie en hij stelt dat een vorm van basisinkomen sociale rampen kan voorkomen.

Ford is niet de enige deskundige die oproept om tot echte actie over te gaan: gericht te anticiperen op ontwikkelingen. Zie recente items op de

Wat kunnen beroepsopleidingen doen om mensen te helpen hun eigen weg te banen voor een onzekere toekomst? Wat kan de maatschappij (en daarmee de overheid) doen om een basiszekerheid te bieden (denk aan Maslow) om mensen zich te laten ontplooien voor de nieuwe sociaal-economische realiteit? Kan het Universeel Basis Inkomen een oplossing worden?

Op 31 oktober a.s. gaat het over bovenstaand tijdens de netwerkbijeenkomst van LRN21. Meer info volgt!

Een rijke gedachte: UBI

De flamboyante ondernemer Sir Richard Branson (u weet wel van Virgin etc.) wilde niet achterblijven bij rijke wijsneuzen als Elon Musk (Tesla) en Mark Zuckerberg (Facebook). Dus heeft hij zich ook positief uitgelaten over het Universeel Basis Inkomen (UBI) als oplossing voor de sociale-economische problematiek die veroorzaakt wordt door de neoliberale stroming en arbeidmarktdisruptie door technologische innovatie. Saillant is dat deze heren een pleister aanbevelen voor wonden die ze zelf in weelde mede veroorzaken.

Hoewel de huidige opleving in onze economie positief is, blijft de vraag hoe bestendig dit is. Meer werkgelegenheid, maar voor op basis van tijdelijke contracten. Ook blijkt de ‘match’ tussen vraag en aanbod m.b.t. werk niet optimaal in menige sector. De lonen stijgen niet of nauwelijks in verhouding tot bedrijfswinsten en er is nog steeds een omvangrijk ’onbenut arbeidspotentieel’ die wel wil maar niet aan de bak komt.

Wat ons als LRN21 bezig houdt is de rol van onderwijs en opleiden, of liever nog breder ‘leren’ in een onzekere toekomst. Geeft het UBI het individu de social-economische rust om zich te wijden aan zelfontplooiing en bij te dragen aan een harmonischer wereld? Dinsdag 31 oktober a.s. staat deze thematiek op het menu bij de volgende netwerkbijeenkomst van LRN21. Meer nieuws volgt op deze site!

Hey, word eens wakker! Er is nieuws over nepnieuws!

Pedro De Bruyckere twitterde ons uit de vakantieroes met een fraaie mediawijsheid-infographic over misleidend nieuws.

Jammer dat je niet meteen naar de bron kon doorklikken. Hier dus wel! Er staat nog meer bruikbaars voor de docent (t.b.v. leerling of mede-docent). Lijkt ons geweldig om leerlingen voorbeelden te laten geven (of zoeken) bij elk van de 10 misleidende nieuwstypen. Onderling uitwisselen en de vijf vragen beantwoorden.

Waarom zal de impact van automatisering dit keer anders zijn?

De snelle ontwikkeling van robotinzet en kunstmatige intelligentie zal menigeen bezig houden; staat mijn (toekomstige) baan ook onder druk? Waar heb ik nog kansen, waar moet ik mijn scholing op richten?

Er zijn diverse media die de ’second machine age’ of de ‘4th industrial revolution’ uitleggen, maar de YouTube film ‘The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time‘ brengt het via animatie mooi in beeld om met collega’s en leerlingen bij stil te staan.

Nééé, niet stilstaan! Maar meteen nadenken over hoe je slim de nieuwe mogelijkheden actief omarmt ten eigen nut en voor de samenleving.

Het filmpje is ook een inleiding op de mogelijke invoering van het Universeel Basis Inkomen, want als er niet genoeg werk is voor iedereen zal er toch een stimulerend sociaal/financieel vangnet moeten komen voor het precariaat.