Wat doet het onderwijs met het precariaat?

Guy Standing (University of London) bracht met zijn boek The Precariat: The New Dangerous Class uit 2011, het begrip ‘precariaat’ breed onder de aandacht.

Voor het World Economic Forum legt hij in drie artikelen nog eens uit welke gevolgen de uitwassen van het neoliberalisme / vrije markt kapitalisme en globalisering op onze economische, politieke en maatschappelijke verhoudingen hebben. Nu met actuele voorbeelden.

Hij verklaart de opkomst van protestbewegingen en populisten. Het UBI (Unconditional of Universal Basic Income) is onvermijdelijk om het inkomen eerlijker en menswaardiger te verdelen en zodoende het in elkaar stortende oude welvaartsbouwerk te ontmantelen en een nieuw systeem van maatschappelijke en economische (en politieke?) verhoudingen in te richten.

Standing hanteert een nieuwe sociale classificatie voor de maatschappij: elite, salariat, proficians, ‘old’ working class, precariat, unemployed/lumped precariat. Behalve de bovenste twee klassen ervaren de anderen een onevenredig en onrechtvaardig aandeel in het maatschappelijk welvaren en zeker waar dit gerelateerd is aan inkomen.

De huidige beroepsmiddenklasse staat onder enorme druk doordat grote delen van hun takenpakket door robots en kunstmatige intelligentie zullen worden overgenomen. Beroepsopleidingen (en bedrijfstrainingen) kunnen deze ontwikkelingen niet langer ontkennen en moeten hun doelgroep voorbereiden op een ander tijdperk dan waarin en waarvoor respectievelijke opleidingen ontworpen zijn. Argumenten kan men voldoende ontlenen aan de visie van Guy Standing en consorten.

De 3 recente artikelen op de WEF-site:

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.