“We can make any future we can imagine. And we can imagine any future we want!”

Creativiteit wordt in de nieuwe economie en maatschappij belangrijker dan voorheen, als we door robotisering en kunstmatige intelligentie mogen ontsnappen aan geestdodend repeterend en procedureel dichtgetimmerd routinewerk. Creativiteit is gebaat bij een rijke fantasie, voorstellingsvermogen (eidetisch vermogen). Je dingen voor kunnen stellen (imaginaire beelden) die (nog) niet bestaan is eigenlijk een complex gebeuren, dat vooral ontwikkeld wordt in onze jonge jaren.

In een speelse TED-video wordt uit de doeken gedaan hoe dat in onze hersenen waarschijnlijk verloopt. De getoonde voorbeelden bestaan uit een nieuwe combinatie van twee afzonderlijke dingen die ooit waargenomen zijn. Dat is nog te bevatten, maar hoe zit het met een ‘kunstenaar’ die nog een nog niet bestaand ‘object’ visualiseert/bedenkt en vervolgens maakt? Sommige denkers noemen die zelfgeschapen voorstelling ‘verbeelding’. Maar die verbeelding maakt zeker gebruik van componenten van eerder waargenomen objecten (vorm, textuur, formaat, kleur, geluid, etc.). Bepaalde creatieve theorieën (tools) laten je experimenteren met het veranderen van deze componenten (bijvoorbeeld Scamper, Attribute Listing, Morphological Analysis, Matrix Analysis). Naarmate de toekomst sneller op ons afkomt, dienen we ook sneller een mogelijke ‘voorstelling’ of ‘verbeelding’ van die toekomst te maken om vervolgens ons daar op voor te bereiden (bijvoorbeeld door gerichte scholing).

De initiële inspiratiebron van LRN21, het IFTF in Palo Alto Californië, heeft er een item over.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.