Ziet u het al? Waarom we 21st Century Skills nodig hebben

Cathy N. Davidson schreef in haar boek Now You See It uit 2011 dat slechts 35% van de huidige schoolkinderen een baan zal krijgen die lijkt op wat we nu als gangbare arbeid beschouwen.

Voor SingularityHub gaat ze met een artikel in op de traagheid van onderwijs om persoonlijk maatwerk te bieden, waarbij accenten gelegd worden op de 21st Century Skills om zo de jeugd voor te bereiden op een nauwelijks bekende toekomst. Ja, in ons voortgezet onderwijs worden pogingen gedaan om leerlingen te versterken in waar ze goed in zijn en te diplomeren op 1, 2 of 3 niveaus. Goed begin… maar helaas, de staatssecretaris denkt nog in de oude beelden en verwacht dat recruiters in de war raken van zo’n niveau-mix die het werkelijke potentieel van iemand weerspiegelt!

In haar verhaal toont Cathy een plaatje met de trendontwikkeling van routinematige en niet-routinematige taken. Hier krijgen we bevestigd dat in de nabije toekomst vooral de interactie met anderen in soms onbekende situaties en omgaan met ongestructureerde informatie belangrijk wordt in het werk (en leven) van velen. De rest van het werk zal voor een groot deel door robots en kunstmatige intelligentie uitgevoerd worden.

labour-market

LRN21 gaat in maart 2016 een speciale themabijeenkomst wijden aan de kennis van en interactie met anderen die anders zijn: diversiteit is een werkwoord!

Davidson maakt nog een verwijzing naar een publicatie van het Word Economic Forum New Vision for Éducation: Unlocking the Potential of Technology. Zoals de titel al zegt ziet men de inzet van technologie als belangrijke component om de skills gap te slechten.

Uit die publicatie lenen we een fraai model met betrekking tot de 21ste eeuwse vaardigheden:

21st-skills

De definities van de 16 skills en indicatoren vind u aan het eind van het rapport.

Opvallend is de aandacht voor ‘karakter-eigenschappen’ in de blauwe sectie. Tijdens de LRN21 themabijeenkomst op dinsdag 8 maart 2016 zal zowel item 6, 10 als 16 door experts belicht worden. Uiteraard zijn deze skills niet los te koppelen van de overige items.

De Unesco besteedt in UNESCO Education Strategy 2014–2021 ook aandacht aan deze thematiek, bijvoorbeeld op blz. 37 over Technical and Vocational éducation and training (TVET).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.