De maak-industrie, hebben we nog even?

Tijdens de LRN21-bijeenkomst  van 18 juni jl. stond de 3D-printer centraal als icoon van de nieuwe industriële revolutie. Bij Kennislink leest u aanvullende beschouwingen over kansen en bedreigingen van deze disruptie.

http://www.kennislink.nl/publicaties/droom-of-doem-de-opmars-van-de-3d-printer

Het dilemma voor beroepsopleidingen zit in het feit dat er in de overgangstijd naar de nieuwe technologie ook nog steeds de huidige productiemethoden gefaciliteerd moeten worden met goed opgeleid personeel. Kun je de huidige curricula  aanvullen of deels vervangen door modules over de nieuwe technologie? Of moet je radicaal een nieuw antwoord ontwerpen voor een volkomen nieuwe  marktstructuur van grondstof via producent naar consument. De prosumermarkt?

Hoe gaan bedrijven reageren? Kun je de huidige know how, technologie, infrastructuur en marktpositie veilig en geleidelijk inruilen voor nieuwe businessmodellen?  Welke competenties zijn dan noodzakelijk?

Volgens McKinsey zal de transitiefase tot ongeveer 2025 duren: de komende 12 jaar worden erg spannend voor onderwijs en opleiden! Zijn de huidige trajecten voor ontwikkeling, accreditatie en doorlopen van een beroepsopleiding niet te traag?

Ook interessant bij Kennislink zijn de medische mogelijkheden: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-medische-mogelijkheden-van-de-3d-printer

…en de opkomst van de robot: http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-veeleisender-hoe-braver-je-robot

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.