Nieuwkomers in het onderwijs

Tijdens een vorige LRN21 themabijeenkomst was gastspreekster Myriam Lieskamp (SER-lid) te gast. Zij heeft een boek geschreven met verschillende auteurs over vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.

LRN21 omarmt dit initiatief van harte en vraagt u om eens naar deze publicatie te kijken. De opbrengsten van de verkoop van het boek gaan naar een fonds. Scholen met vluchtelingenkinderen kunnen daar een aanvraag doen voor een activiteit die zij willen doen voor vluchtelingenkinderen. Zij ontvangen maximaal 2000 euro.

UBI: een haalbare utopie?

Sam Altman, de baas van Y Combinator (financierde mede de start van Dropbox en Airbnb) wil graag meedoen met de grote jongens. Hij pleit net als veel andere techgiganten voor invoering van het Universeel Basis Inkomen (UBI). Sterker nog, hij financiert momenteel enkele eigen experimenten op dit terrein. Hij is een van de groeiende groep vermogenden en toekomstdenkers die beseffen dat de mondiale scheefgroei van welvaart veroorzaakt wordt door het geldende sociaal-economische paradigma. Welvaart krijg je door inkomen. Inkomen was voor velen loon in ruil voor arbeid, maar steeds vaker wordt in de waardecreatie menselijke arbeid verdrongen door kapitaal (robots, Ai). Lees bijvoorbeeld econoom en Nobelprijswinnaar Stiglitz er op na.

We zien vandaag de dag ook heel goed waar de lasten neergelegd worden: de economie draait weer op volle toeren, maar lonen blijven achter en kosten van allerlei voorzieningen (bijvoorbeeld energie, gezondheidszorg) stijgen. De werkloosheid lijkt flink teruggedrongen, maar dit beeld is niet zo fraai als je het onbenut verborgen arbeidspotentieel meerekent. Gezaghebbende wetenschappers verwachten een top-effect van robotica en Ai over vijf tot tien jaar. Het zal nieuwe, soms nog onbekende banen of taken opleveren, maar zeker veel minder dan dat er banen door overbodig worden.

Wat gaan we doen? Minder werken, werk gelijkmatig verdelen? En een robotbelasting? Of koppelen we inkomen los van loonarbeid? Gaan we voor het UBI?!

Hoe dan ook, de toekomstige mens zal in een andere, continue veranderende, onzekere wereld leven en hij zal moeten leren creatief, flexibel, proactief zijn plaats in de maatschappij te moeten vervullen. Maar wat of waarvoor of waarom moet je leren? Lees ook eens de bevindingen t.a.v. opleiden voor nog niet-bestaande banen van de professoren Van der Molen en Kirschner, waar overigens her en der kritische geluiden te horen zijn (‘… en als er dan geen of te weinig banen zijn?).

Op dinsdag 31 oktober a.s. duikt LRN21 met u en enkele experts in de mogelijkheden van het UBI en welke kennis en vaardigheden in de toekomst in elk geval van nut kunnen zijn en we stellen u een toekomstbestendig onderwijsmodel voor! Nota bene, van 18- 24 september is de Internationale week van het Universeel Basis Inkomen en u mag dan de officiële aankondiging en het LRN21-programma van 31 oktober verwachten.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van het studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering het Levenlanglerenkrediet aanvragen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u les- of collegegeld lenen voor een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs. Terug te betalen in 15 jaar.

Kennelijk is bij/na/om scholing na 55 niet meer nodig of zinvol (of wordt u een terugbetalingsrisico). Maar waarom dan nog ‘pushen’ om langer door te werken (verhoging pensioenleeftijd)?

Gedistribueerd vertrouwen, is dat wat voor onderwijs?

Het is comfortabel om goede kennissen te hebben. Dat is het geval met Wilfred Rubens die ook aanwezig was op de druk bezochte conferentie Blockchain in Education in Groningen. Wilfred heeft meteen een uitvoerige impressie op zijn website geplaatst en stelt daarin kritische vragen, uit zorgen en twijfels (maar geeft ook voordeel van de twijfel). Wij sluiten daar in dank op aan! Lezenswaardig!

De ontheiliging van John Hattie

Visible Learning van John Hattie is voor velen een leidraad (geweest) bij onderwijsinnovatie. Immers als zichtbaar wordt wat wel en niet werkt kun je gerust en gericht aan de slag. Maar de kritiek op het onzorgvuldige of onjuiste gestoei door Hattie met statistiek zwelt regelmatig aan. Hattie wordt pseudowetenschap verweten! Lees de goed gedocumenteerde blog van Rene van Dijk.

De taaknemer (wat moet die kennen/kunnen?)

LRN21 heeft bij zijn start inspiratie gekregen van het Institute for the Future (IFTF), een spin off van de universiteit van Phoenix. Samen met computergigant Dell hebben onderzoekers van IFTF met een 20-tal internationale experts gekeken naar de ontwikkelingen van technologie en met name de rol van kunstmatige intelligentie (AI) hierbij. Zij komen met een positiever geluid dan het onderzoek van de universiteit van Oxford uit 2013: er verdwijnen zeker veel banen, maar er komen er ook veel voor terug, maar nog onbekende andere banen, eigenlijk meer clusters van specifieke taken. We schreven ook al eerder over dit laatste. Taskification is een term die steeds vaker opduikt, zie bijvoorbeeld Coworks of LA times. Voor het individu dat al in de gig-economie verkeert is er taskification.me. Het gevaar van uitbuiting van beschikbare werkenden ligt op de loer. De momentele groei van de economie weerspiegelt zich niet in navenante stijgende beloning van (menselijke) werknemers. Er zijn ook geluiden over een wederopleving van een soort vakbonden, gilden van ‘gig-workers’ en bij ons zien we ook pogingen om de zzp-er meer sociale en economische zekerheid te bieden.

Het IFTF/Dell-onderzoek verwacht dat in 2030 slechts 15% van de huidige banen nog bestaat: er gaat dus veel veranderen en opleidingen dienen mensen tijdig voor te bereiden op het nieuwe werkknemerschap, of beter taaknemerschap. De taaknemer zal veelal nauw samen moeten werken met robots en AI. Mogelijk zullen robots en AI zelf op zoek gaan naar specifieke humane taaktalenten om hun werkzaamheden aan te vullen. Dus uw taaktalenten moeten goed dus vindbaar zijn in cyberspace! Bouw tijdig aan een robuuste digitale professionele identiteit! Vanaf pagina 14 leest u over de implicaties voor leren en opleiden. ‘In-the-moment learning’ en ‘wait-learning’ maken u misschien nieuwsgierig. Ruwweg: leer geen beroep, focus op enkele specifieke (kennis)domeinen en leer leren!

We missen in het verhaal hoe de zegeningen van mens-machine samenwerking eerlijker verdeeld kunnen worden. Daar kunt u over meepraten tijdens de LRN21-netwerkbijeenkomst van dinsdag 31 oktober a.s.

Hiep hiep Hype Cycle for Education!

Vlaams pedagoog Pedro de Bruykere wijst in zijn blog op de nieuwe Hype Cycle for Education (van Gartner). Hij geeft enkele links als toelichting op stijgende ‘afkortingen en nieuwsgierigheidprikkelende benamingen’.

Bijzonder vonden we Li-Fi, een concurrent voor Wi-Fi met behulp van Ledlampjes (die wel nog een futiel extra electronisch implantaat behoeven). Als daar een slimme implementatiestrategie bij komt zou het een ‘disruptie’ voor de digitale infrastructuur kunnen worden. Natuurlijk wordt ook Blockchain for Education genoemd, waarover we al eerder hebben bericht. Maar toch, leg de Hype Cycles van de laatste jaren naast elkaar: de analyses (voorspellingen) van vorige jaren blijken lang niet altijd door te werken in de actuele exercitie. Dus enkele korrels zout op de huidige.