Big Data

bigdataNaast de gigantische hoeveelheden data die in traditionele databases opgeslagen zijn, komt er de laatste tijd een groeiende tsunami aan gegevens bij door de sporen die we nalaten met onze smartphones, onze zoek-items in Google, de registratie door videocams, de sensoren in allerlei apparaten en andere spullen die gekoppeld zijn aan internet. De data zijn niet altijd veilig in een wereld met toenemende cybercriminaliteit. We zullen bewuster om moeten gaan met de datasporen en onderzoeken hoe we met subtiele zoekalgoritmen betere diensten en ervaringen kunnen realiseren. Denk ook aan learning analytics.

Het artikel in de link bevat een fraaie infographic van Cisco m.b.t. de stand van zaken in Big Data: http://www.dutchcowboys.nl/online/28011

Leren kun je overal

Intermediair biedt zijn lezers informatie (kennis) over arbeidsmarkt en daarmee samenhangende ontwikkelingen naast kansen (vacatures) op die arbeidsmarkt. Is het dan vreemd als Intermediair ook de competentie-ontwikkeling van haar doelgroep wil bedienen? Binnenkort kun je gratis kennismaken maken met hun online opleidingsaanbod in samenwerking met Crowdale.

Meer informatie op de site van Intermediar.nl

Kansen keren!

Nieuwe LRN21 themabijeenkomst op dinsdag 18 juni a.s. staat in het teken van kansen en nieuwe mogelijkheden om de crisis te lijf te gaan. Om het kort en bondig te formuleren: Anticipeer op digitale technologie en ga aan de slag met ontwerpmatig innoveren! Ga in discussie met gastsprekers van gerenommeerde bedrijven en instellingen.

De vooraankondiging kunt u bekijken via deze aankondigingsflyer.

Promotie Joost Bücker op het thema culturele intelligentie

Joost Bücker stelt onder andere dat deze competentie ontwikkelbaar is ( en geen aangeboren gave) en toenemende impact heeft op het succes van onze communicatie- en handelswijzen buiten ons eigen kringetje. We gaan hem benaderen voor een voordracht voor LRN21, passend bij de competentie Diversiteitvaardig.

Bron: http://www.ru.nl/bedrijfskunde/@880749/pagina/

“De (r)evolutie van de (i)Samenleving”

Klaus van den Berg, marktonderzoeker, strateeg en trend-editor. Hij heeft in het werkdocument “De (r)evolutie van de (i)Samenleving” een inventarisatie gemaakt van relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en daar tevens een duiding aan proberen te geven. Het gaat met name de richting die de digitale overheid zou kunnen inslaan maar de aanbevelingen gelden vaak ook voor andere domeinen. Vergelijk de 6 megatrends die TNO hierin onderkent eens met onze LRN21-indeling.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html