NUMB: hectiek van onze tijd verbeeld

Max Cooper en Kathrin deBoer maken muziek, vaak geïnspireerd door de technologische revolutie. LRN21 ontdekte NUMB, een muziekvideo die de hectiek van onze tijd verbeeldt. Lijkt zeer geschikt als appetizer voor gesprekken over (adaptatie van) innovatie (of debriefer?). Blik ook eens naar Max Cooper en Andy Lomas’ SEETHING: creatieve technologie -morfogenese genaamd- levert intrigerende beelden (gelardeerd met muziek).

Statistieken in Visible Learning een miskleun van John Hattie?

Visible Learning?Een van de meest succesvolle onderwijsresearch boeken van de laatste jaren is Visible Learning van John Hattie. Blogcollectief Onderzoek Onderwijs reblogt een post van blog Ollieorange2 waarin wordt beweerd dat de helft van de statistiek in het genoemde boek niet deugt! Effect Size en CLE (Common Language Effect) zijn de gewraakte statistieken.

Het hoeft nog niet te betekenen dat de inzichten van Hattie helemaal verkeerd zijn, maar deze kritiek valt niet zo maar weg te wuiven. Ook als dit betekent dat het boek aan overtuigingskracht zou moeten inleveren. (We zijn eigenlijk zeer benieuwd naar een inhoudelijke reactie van Hattie)

Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs

Via Blogcollectief Onderzoek Onderwijs naar een recent artikel van o.a. Jelle Jolles, hoogleraar Neuro-psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en baas van het Centrum Brein & Leren.

Dit artikel veegt de vloer aan met diverse populaire neuromythes in onderwijs. De helft van de docenten heeft niet valide ideeën over de wisselwerking van het brein met leeractiviteiten of -omstandigheden. Nogal wat onderwijsprogramma’s zijn vanuit bepaalde neurononsens opgezet en er zijn commerciële onderwijsadviesbureaus die hun aanbod baseren op mis-interpretaties van wetenschappelijke bevindingen.

Verwachting te moeten doceren verhoogt leeropbrengst bij leerlingen

De Amerikaanse Psychonomic Society is een onderzoeksinstituut dat zich vooral op cognitieve psychologie richt. ‘Expecting to teach‘: hoewel niet echt nieuw is het toch weer een bevestiging van een gemakkelijk implementeerbare manier om leeropbrengst te verhogen. Leerlingen die verwachten dat ze de stof aan een andere leerling moeten uitleggen scoren met een hogere beheersing van de stof dan hun collega-leerlingen die een toets verwachten. De leerling als tutor lijkt er een beetje op, maar dan zijn het vaak hogerejaars leerlingen die als hulpleerkracht fungeren onder supervisie. De hogere jaars beheersen in principe de stof al enige tijd.

Verwachting te moeten doceren verhoogt leeropbrengst bij leerlingen

De Amerikaanse Psychonomic Society is een onderzoeksinstituut dat zich vooral op cognitieve psychologie richt. ‘Expecting to teach‘: hoewel niet echt nieuw is het toch weer een bevestiging van een gemakkelijk implementeerbare manier om leeropbrengst te verhogen. Leerlingen die verwachten dat ze de stof aan een andere leerling moeten uitleggen scoren met een hogere beheersing van de stof dan hun collega-leerlingen die een toets verwachten. De leerling als tutor lijkt er een beetje op, maar dan zijn het vaak hogerejaars leerlingen die als hulpleerkracht fungeren onder supervisie. De hogere jaars beheersen in principe de stof al enige tijd.

Zesjes! Zesjes! Zesjes!

Roel Grit is een bestseller schrijver van onder andere managementboeken. Onlangs liet hij kritische gedachten lezen over onze Nederlandse zesjesmentaliteit: de houding van luie leerling. Roel legt de schuld bij anderen! Zij de excellentie-zwepen niet meer nodig?

Lees Zesjesmentaliteit. Herkent u dit in uw eigen praktijk?
Kijk ook op Roels website www.roelgrit.nl

Doemt ineens de herinnering aan een Volkskrant-artikel met gelijke strekking van medio vorig jaar op (waarin terecht verwezen wordt naar de skills voor de 21e eeuw). Ook uitleg bij Geert de Vries.