Beta en techniek in onderwijs

ScientixOm het dreigend tekort aan beta/techniek medewerkers in de nabije toekomst worden in Europa allerlei initiatieven genomen. In ons land zijn het Techniekpact en Jet-net bekend. Maar is het niet een beetje dubbel om techniek te promoten in een tijd waarin de burger zenuwachtig gemaakt wordt door de komende verdringing op de arbeidsmarkt door robots en intelligente machines? Iedereen wordt met steeds meer technologie omgeven en we willen die technologie toch naar ónze hand zetten in plaats van andersom.

Lees de stand van zaken in de september nieuwsbrief van Scientix (European Schoolnet).

Primeur: Horizonscan 2050

Horizonscan2050De mens bedient zich in toenemende mate van techniek. Techniek verandert de manier waarop willen of kunnen leven en die veranderingen worden steeds ingrijpender en voltrekken zich sneller. Onderwijs en training zal intenser moeten anticiperen op wat komen gaat, immers, leren doe je voor de toekomst (hoewel die vandaag begint!).

De stichting Toekomstbeeld de Techniek heeft een belangwekkende publicatie (144 pag.) uitgebracht: Eind weg denkt u, maar de signalen en effecten van grote verstoringen zijn er nu al. Veel beschouwingen en aanbevelingen in deze omvangrijk verkenning. Ook veel bevestiging! Het onderzoek dekt alle LRN21-items rond leren voor 21st century skills.

Staat het Techniekpact wel stevig?

De Verenigde Staten gingen ons voor in allerlei ontwikkelingen, zo ook met een dreigend tekort aan technish opgeleid arbeidspotentieel. Het  groots opgezette STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Math) moet daar soelaas in brengen. Net op het moment dat wij in Nederland eindelijk het Techniekpact op het onderwijs loslaten, rijzen er twijfels in de VS rond de onderbouwing van het tekort.

De IEEE-organisatie is bekend van onder andere enkele belangrijke standaarden voor internet. Ze houden zich met veel meer onderwerpen bezig. Op hun website staat het artikel The STEM Crisis Is a Myth waarin nuance betracht wordt ten aanzien van het voorziene tekort. Passen die nuances ook bij ons?