Onderwijs moet jongeren helpen creatief vertrouwen en ondernemendheid te ontwikkelen

IDEO, een der grootste designbureaus ter wereld, grondlegger van het design thinking model, heeft een wedstrijd uitgeschreven, met het doel om middels onderlinge inspiratie creatieve ideeën kansrijk te maken voor markt en maatschappij.

U kunt nog meedoen (met leerlingen/studenten ….de doelgroep is wel jonge mensen), start is 23 okt. 2013! De rol van opleiders wordt belicht in deze inspiratieselectie.

Zeer de moeite waard om de website te verkennen. Ook leuk om het animatiefilmpje van het boek ‘Where good ideas come from” van Steven Johnson daar weer tegen te komen.

Videogames voor leren

Videogames staan momenteel erg in de belangstelling en staan daardoor in de top van de Gartner hypecycle. Tijd om eens dieper in de mogelijkheden/kansen/plussen en minnen te duiken! Coursera biedt een gratis cursus aan over videogames ten behoeve van onderwijs en opleiden: 6 weken á circa 4 uur/week studielast. De eerste week is al begonnen maar alle materiaal is beschikbaar. Account aanmaken en even inhalen!
Ga naar https://www.coursera.org/course/videogameslearning

Staat het Techniekpact wel stevig?

De Verenigde Staten gingen ons voor in allerlei ontwikkelingen, zo ook met een dreigend tekort aan technish opgeleid arbeidspotentieel. Het  groots opgezette STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Math) moet daar soelaas in brengen. Net op het moment dat wij in Nederland eindelijk het Techniekpact op het onderwijs loslaten, rijzen er twijfels in de VS rond de onderbouwing van het tekort.

De IEEE-organisatie is bekend van onder andere enkele belangrijke standaarden voor internet. Ze houden zich met veel meer onderwerpen bezig. Op hun website staat het artikel The STEM Crisis Is a Myth waarin nuance betracht wordt ten aanzien van het voorziene tekort. Passen die nuances ook bij ons?

Droomgedreven?

Onderwijslab wil zich als groep van jonge, enthousiaste en betrokken onderwijsprofessionals inzetten om ons onderwijs toekomst- en generatieproof te maken. Onder andere door de competenties van het leren in de 21ste eeuw een plek te geven.
 
Vijf uitgangspunten voor het onderwijs in 2030: 
  1. Waardegedreven
  2. Proactief
  3. Flexibel
  4. Perspectiefrijk
  5. Leven lang leren en valideren
Hierbij zien zij de door de vergrijzing veroorzaakte uittocht van docenten, bestuurders en ondersteuning, die piekt rond 2020, als hét moment om grootschalige verandering te verwezenlijken. 
 
Een dapper stuk om te lezen!

De maak-industrie, hebben we nog even?

Tijdens de LRN21-bijeenkomst  van 18 juni jl. stond de 3D-printer centraal als icoon van de nieuwe industriële revolutie. Bij Kennislink leest u aanvullende beschouwingen over kansen en bedreigingen van deze disruptie.

http://www.kennislink.nl/publicaties/droom-of-doem-de-opmars-van-de-3d-printer

Het dilemma voor beroepsopleidingen zit in het feit dat er in de overgangstijd naar de nieuwe technologie ook nog steeds de huidige productiemethoden gefaciliteerd moeten worden met goed opgeleid personeel. Kun je de huidige curricula  aanvullen of deels vervangen door modules over de nieuwe technologie? Of moet je radicaal een nieuw antwoord ontwerpen voor een volkomen nieuwe  marktstructuur van grondstof via producent naar consument. De prosumermarkt?

Hoe gaan bedrijven reageren? Kun je de huidige know how, technologie, infrastructuur en marktpositie veilig en geleidelijk inruilen voor nieuwe businessmodellen?  Welke competenties zijn dan noodzakelijk?

Volgens McKinsey zal de transitiefase tot ongeveer 2025 duren: de komende 12 jaar worden erg spannend voor onderwijs en opleiden! Zijn de huidige trajecten voor ontwikkeling, accreditatie en doorlopen van een beroepsopleiding niet te traag?

Ook interessant bij Kennislink zijn de medische mogelijkheden: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-medische-mogelijkheden-van-de-3d-printer

…en de opkomst van de robot: http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-veeleisender-hoe-braver-je-robot

Robot: collega of concurrent?

De ramp met de kernreactoren van Fukushima heeft een omslag en versnelling gebracht in de ontwikkeling van robots. Niet alleen robots voor specifieke taken maar ook zogenaamde humanoids, uitgerust met kunstmatige intelligentie en met sensoren die onze zintuigen representeren (of overtreffen). Robots gaan heel veel menselijke taken overnemen, mensen moeten meer gesofisticeerde klussen op zich nemen. Wat betekent dat voor je beroepskeuze, je opleiding? Is robotsreparateur een veilige keuze of gaan ze dat ook zelf doen?

Het kost je 50 minuten om deze ontwrichtende ontwikkeling tot je door te laten dringen:
http://www.youtube.com/watch?v=mDD1TGv_2fo#at=2874

3D-printers verplicht op scholen in Engeland

In Engeland komen op middelbare scholen 3D-printers te staan. Dit is niet een verblijvende keuze maar wordt verplicht gesteld door de overheid. Scholieren gaan lessen krijgen op het gebied van design en technologie. Daarnaast kan straks elke scholier een stukje software programmeren, want ook het vak programmeren wordt een verplicht onderdeel van het curriculum. Wat denkt u: Ook in Nederland deze stappen zetten?

Bron: http://www.nu.nl/tech/3520970/engeland-verplicht-3d-printers-in-middelbare-scholen.html

Zijde printen

Op snijvlakken van bestaande technologie ontstaan opmerkelijke ideeën. Het MIT geeft een nieuwe betekenis aan 3D printing door mechanische en biologische technieken te combineren.

Bron: http://www.theverge.com/2013/6/6/4401184/mit-media-lab-silk-pavilion

Behalve zijderupsen kun je natuurlijk ook aan andere combinaties denken, zoals steen/staal/hout/kunststof met schimmels, planten, schelpdieren etc. Toonbeeld van samenwerken binnen multidisciplinaire teams!