Computers vernietigen 50% van alle banen: don’t blame de crisis

Professor Economie Maarten Goos van de KU Leuven stelt de grote werkgelegenheids-disruptie aan de kaak: De helft van de huidige banen verdwijnen binnen 20 jaar! Het gaat wel over Vlaanderen, maar erg veel verschil met Nederland zal er niet zijn. Maar ook de robosapiens doen mee: ‘We staan voor de grootste omwenteling van de arbeidsmarkt sinds 1800 en niemand is voorbereid’, een artikel over een publicatie in The Economist. Gaat ons aanpassingsvermogen te traag? Of geloven we het (nog) niet?

Metacognitie met digitale assistentie

Helpen virtuele tutors leerlingen met ‘leren’ leren? Azevedo en collega’s in 2008 en Molenaar en collega’s in 2011, toonden in onderzoek nog geen overtuigende resultaten. Als het doel is om leerlingen metacognitief gedrag te laten ontwikkelen blijkt er hooguit bij gestructureerde opdrachten wat verbetering. Het project Europese I-tutor project loopt momenteel nog: http://www.intelligent-tutor.eu/

Metacognitie is belangrijk als 21e eeuwse vaardigheid omdat de lerende en werkende snel en effectief zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden moeten kunnen verwerven. Echter, de bulk van de informatie waarin men moet opereren is ongestructureerd! 

Meer over de stand van zaken tijdens een lezing van Dr. Inge Molenaar op 7 november a.s. tussen 20.00 en 21.00 uur  bij de Open Universiteit.

The world is driven by networks

Volgens Julie Meyer, grote bazin en oprichtster van Ariadne Capital komt  vernieuwing niet door ‘disruptive technology’ maar door ‘disruptive economics’.

Op de recente TEDx Academie 2013 ontvouwt zij haar visie op het nieuwe ondernemerschap waarin wij allen deel  kunnen hebben: http://youtu.be/I2IlOlgOsxU

‘Opening Up Education’

Een nieuw EU initiatief om het Europese onderwijs uit het slop te halen. Download hier.

De Europese Commissie stelt dat het onderwijs achterloopt bij de mogelijkheden van nieuwe technologie en ziet hierin een bedreiging voor de werkgelegenheid van jongeren: European schools are not jumping in to teach the crucial e-skills to the workforce of the future’.

Volgens Eurostat had 49% van de Europeanen in 2012 geen of weinig ICT-vaardigheden terwijl men verwacht dat in 2015 zeker 90% van de banen vraagt om minimaal basis ICT-vaardigheid. In 2015 verwacht men ook bijna 900.000 onvervulbare specifieke ICT-vacatures!

Het leerzame Commission staff working document is hier te downloaden. 

Hoewel Nederland niet in alle tabellen voorkomt is het  rapport eigenlijk wel alarmerend voor de EU-regio als geheel. Enkele opvallende zaken: Nederlands staat op plaats twee als taal voor beschikbare onderwijscontent. Sommige landen die momenteel  het hardst getroffen worden door de crisis scoren hoog in ICT-inzet in de klas. Duitsland, de economische motor van de EU, scoort maar matig op ICT-vaardigheden van mensen tussen de 16 en 74 jaar.

Staat het Techniekpact wel stevig?

De Verenigde Staten gingen ons voor in allerlei ontwikkelingen, zo ook met een dreigend tekort aan technish opgeleid arbeidspotentieel. Het  groots opgezette STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Math) moet daar soelaas in brengen. Net op het moment dat wij in Nederland eindelijk het Techniekpact op het onderwijs loslaten, rijzen er twijfels in de VS rond de onderbouwing van het tekort.

De IEEE-organisatie is bekend van onder andere enkele belangrijke standaarden voor internet. Ze houden zich met veel meer onderwerpen bezig. Op hun website staat het artikel The STEM Crisis Is a Myth waarin nuance betracht wordt ten aanzien van het voorziene tekort. Passen die nuances ook bij ons?

Droomgedreven?

Onderwijslab wil zich als groep van jonge, enthousiaste en betrokken onderwijsprofessionals inzetten om ons onderwijs toekomst- en generatieproof te maken. Onder andere door de competenties van het leren in de 21ste eeuw een plek te geven.
 
Vijf uitgangspunten voor het onderwijs in 2030: 
  1. Waardegedreven
  2. Proactief
  3. Flexibel
  4. Perspectiefrijk
  5. Leven lang leren en valideren
Hierbij zien zij de door de vergrijzing veroorzaakte uittocht van docenten, bestuurders en ondersteuning, die piekt rond 2020, als hét moment om grootschalige verandering te verwezenlijken. 
 
Een dapper stuk om te lezen!

Mobieltjes in de ban

PortalCMS toont een Amerikaanse infographic met betrekking tot sociale media en onderwijs:
http://portalcms.nl/5/news/onderwijs/3326/infographic-sociale-media-en-onderwijs

Opvallend is het percentage high schools dat mobieltjes bant. Als toepassing scoren Skype, Facebook en Youtube het hoogst. Is iemand een vergelijkbaar overzicht voor Nederland bekend? Ook opvallend zijn de resultaten die een schoolpilot in Oregon claimt.

We are data

Voor de game Watchdogs hebben de makers een site gemaakt waar je alle vrij toegankelijke data van mensen en objecten in Europese wereldsteden Londen, Parijs en Berlijn kunt bekijken. Het geeft een fraai beeld van alle dataverzamelaars om ons heen, met een grote stad als voorbeeld. De makers proberen je er bewust van te maken wat er in de huidige samenleving “vrij verkrijgbaar” is. Watchdogs (uitgever: Ubisoft) gaat over het fictieve verhaal van een jonge hacker die met behulp van hacken wraak wil nemen op een rivaal in de Amerikaanse stad Chicago. 

Bekijk de site (en ga op onderzoek uit): http://wearedata.watchdogs.com/