Toerusten Voor Onrustige Toekomst

LRN21 themabijeenkomst
Dinsdag 21 februari 2017, van 15.00 – 18.00 uur
(optioneel netwerkdiner van 18.00-20.00 uur)

School voor de Toekomst te ’s-Hertogenbosch

Onze samenleving heeft moeite om alle snelle veranderingen waar we mee geconfronteerd worden te verbinden met onderwijs en scholing. Dat om democratische kansen te scheppen. Daarnaast heeft de samenleving ook moeite met de politieke/economische/sociale ombuiging om tot een eerlijke verdeling van welvaart en lasten te komen. Opleiden en nascholen gebeurt vaak reactief: op basis van een vastgestelde behoefte of hiaat. Effectuering van dat opleiden kost tijd, en die tijd hebben we steeds minder. We zullen dus meer pro-actief moeten worden; anticiperen op toekomstige behoefte.

De complexiteit en uitwassen van over elkaar tuimelende ontwikkelingen en onzekerheid raken nagenoeg alle groepen in de samenleving. De transitie naar een nieuw tijdperk roept existentiële vragen op. Hoe worden en blijven mensen tevreden over leren, werken en leven?

LRN21 is trots om te kunnen aankondigen dat Rolf Winters, leadership consultant en filmmaker van ‘Down to Earth’ en Ivonne Harmsen, directeur EduChange en vernieuwer in het onderwijs, ons met
‘Down to Earth @ School’ gaan meenemen in een verfrissend perspectief op ‘Leren in de 21ste eeuw’.

De film Down to Earth overtreft alle verwachtingen en heeft al meer dan 75.000 bezoekers naar de filmhuizen getrokken. Kunnen de oeroude wijsheden van de Earth Keepers uit de film ons een sleutel aanreiken voor het leren, werken en leven in de 21ste eeuw? Om een verbonden leven te leiden, in contact met onszelf, elkaar en met respect voor de natuur.

In het onderwijs van de 21ste eeuw gaat het niet alleen om cognitie, metacognitie en overdracht van kennis. Leren in onze tijd gaat over weten wie je bent, over hoe je jezelf in kunt zetten voor jouw community en hoe je dit kunt doen met hoofd, hart en ziel. Vanuit de wetenschap dat je deel uitmaakt van een groter geheel. We lenen de wereld van onze kinderen.

Zoals in de vooraankondiging al is vermeld levert de SER (Sociaal Economisch Raad), een belangrijk adviesorgaan voor het overheidsbeleid, in de persoon van Myriam Lieskamp, lid van de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt een bijdrage met de titel ‘Praktijkleren beter op de kaart’. OCW heeft de SER gevraagd te adviseren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor het beroepsonderwijs. Het recente advies over Toekomstgericht Beroepsonderwijs raakt zowel de huidige reguliere opleiders als bedrijven en organisaties.

Er worden ter versterking van opleiden voor beroepen adviezen gegeven om scholen en bedrijven te stimuleren tot innovatie, zoals het ontwikkelen van hybride opleidingen en het opzetten van publiek-private samenwerkingen.

‘Spar’ uw eigen hoop en inzicht met elkaar en onze sprekers: Toerusten Voor Onrustige Toekomst -leren (en) werken in onzekere tijden.

Meld u aan voor deze themabijeenkomst.

Welkom

LRN21 (spreek uit: leren 21) is een netwerk ter promotie en adoptie van 21st Century Skills in schoolorganisaties en bedrijven. Wij organiseren themabijeenkomsten en houden een blog bij met actuele thema’s.

Vanaf heden zijn we te vinden op het nieuwe domein:
skillsvoordetoekomst.nl.

Hieronder kunt u door de meest recente blogs heen scrollen.

VOLLEY, engineering for knowledge

Facebookbaas Zuckerbergs nevenactiviteit Zuckerberg Education Ventures speelt suikeroom voor een startup die een app gaat ontwikkelen om studenten te helpen d.m.v. kunstmatige intelligentie.

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen in machine learning en van NLP (nee, niet Neuro Linguïstisch Programmeren, maar Natural Language Processing!) De app scant lesmateriaal op kritische informatie en verwijst naar additionele bronnen. De app personaliseert en zal de gebruiker attenderen op ontbrekende voorkennis en daarvoor verwijzen. Ook zou de app in leercontent onderliggende didactiek moeten kunnen detecteren en daarop inspelen. Op termijn kan het de één-op-één ondersteuning door een docent of tutor deels vervangen en kan indicaties geven over welke leerstrategie en leercontent wel of niet werkt.

Ambitieus, maar er blijven toch wat fronsen op ons voorhoofd, bijvoorbeeld: De app markeert de voornaamste informatie in een tekst. Zal de student daarmee voldoende context opdoen om de info te begrijpen en laten beklijven? En we weten dat markeren van sleutelinformatie in teksten niet significant helpt bij bekijven. In de huidige ontwikkelfase maakt de app gebruik van materiaal van Udemy, Khan Academy en Coursera.

Men kan zich aanmelden als beta0tester voor Volley.

Nederland in een staat van bewuste onbekwaamheid?

Op 12 januari is de Trendrede 2017 uitgesproken in Huis de Zwijger te Amsterdam. Het is een jaarlijks terugkerende event van Nederlandse toekomstdenkers.

Dat we ons in een transitiefase bevinden is voor iedereen wel duidelijk, maar over de wijze waarop we ons daar doorheen kunnen worstelen wordt veel gebakkeleid. Ondertussen wortelt de nieuwe samenleving gestaag door, maar onvoldoende pregnant op de radar van veel individuen, overheid en organisaties. Zijn we op tijd met adoptie en adoptie of keren de onwetenden, de behoudzuchtigen, de angstigen, de bozen zich tegen het onvermijdelijke van menselijke innovatie?

“De TrendRede geeft volume aan de zachte geluiden van vernieuwing in een schreeuwende samenleving” en roept 2017 uit tot het jaar van de Nationale Veerkracht.

Deze, inmiddels, zevende editie barst van wijze analytische beschouwingen en positieve richtingwijzers verpakt in fraai proza. Het leest in één teug!

“We can make any future we can imagine. And we can imagine any future we want!”

Creativiteit wordt in de nieuwe economie en maatschappij belangrijker dan voorheen, als we door robotisering en kunstmatige intelligentie mogen ontsnappen aan geestdodend repeterend en procedureel dichtgetimmerd routinewerk. Creativiteit is gebaat bij een rijke fantasie, voorstellingsvermogen (eidetisch vermogen). Je dingen voor kunnen stellen (imaginaire beelden) die (nog) niet bestaan is eigenlijk een complex gebeuren, dat vooral ontwikkeld wordt in onze jonge jaren.

In een speelse TED-video wordt uit de doeken gedaan hoe dat in onze hersenen waarschijnlijk verloopt. De getoonde voorbeelden bestaan uit een nieuwe combinatie van twee afzonderlijke dingen die ooit waargenomen zijn. Dat is nog te bevatten, maar hoe zit het met een ‘kunstenaar’ die nog een nog niet bestaand ‘object’ visualiseert/bedenkt en vervolgens maakt? Sommige denkers noemen die zelfgeschapen voorstelling ‘verbeelding’. Maar die verbeelding maakt zeker gebruik van componenten van eerder waargenomen objecten (vorm, textuur, formaat, kleur, geluid, etc.). Bepaalde creatieve theorieën (tools) laten je experimenteren met het veranderen van deze componenten (bijvoorbeeld Scamper, Attribute Listing, Morphological Analysis, Matrix Analysis). Naarmate de toekomst sneller op ons afkomt, dienen we ook sneller een mogelijke ‘voorstelling’ of ‘verbeelding’ van die toekomst te maken om vervolgens ons daar op voor te bereiden (bijvoorbeeld door gerichte scholing).

De initiële inspiratiebron van LRN21, het IFTF in Palo Alto Californië, heeft er een item over.

Bio Hacking en Open Wet Labs

LRN21 besteedde afgelopen jaren af en toe aandacht aan de snelle ontwikkelingen en innovaties op het gebied van bio- en gen-engineering. Innovaties die naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in onze gezondheidszorg, voedselproductie, materialen-ontwikkeling en zorg voor het milieu. Nu is er weer aanleiding om hier aandacht voor te vragen.

“In the same way that anyone can now experiment with software and electronics, we should be able to experiment with plug-and-play biotechnology.” zegt Julie Legault, de oprichtster van Amino Labs. Zij ziet educatieve mogelijkheden voor school, maar ook voor thuis met haar Amino Lab kits. Met een basisset van ca 1700 dollar kun je al ‘darwineren’!

Lees ook de artikelen van Sveta McShane, waarin deze ontwikkelingen aan de orde komen:
Why We Should Teach Kids to Code Biology, Not Just Software
This Playful Lab-in-a-Box Will Teach You How to Reprogram Life

Of neem de bio-programmeertaal van MIT waardoor het veel makkelijker wordt om met deze intrigerende materie aan de slag te gaan (helaas ook voor minder menslievende bedoelingen).

Bio-hacking verheugt zich in groeiende populariteit, kijk bijvoorbeeld eens bij ‘proefkonijn’ Peter van Project Leven.

Eind januari 2017 start Waag Society alweer de vierde BioHack Academy en ‘exploiteert’ een eigen Open Wet Lab.

Tot nu toe leken bovenstaande ontwikkelingen slechts het domein van specifieke HO en WO-opleidingen, maar het is duidelijk dat er een popularisatie (vergelijk met ICT) bezig is en er veel ‘cross-overs’ ontstaan met andere opleidingsdomeinen en -niveau’s.

Wat doet het onderwijs met het precariaat?

Guy Standing (University of London) bracht met zijn boek The Precariat: The New Dangerous Class uit 2011, het begrip ‘precariaat’ breed onder de aandacht.

Voor het World Economic Forum legt hij in drie artikelen nog eens uit welke gevolgen de uitwassen van het neoliberalisme / vrije markt kapitalisme en globalisering op onze economische, politieke en maatschappelijke verhoudingen hebben. Nu met actuele voorbeelden.

Hij verklaart de opkomst van protestbewegingen en populisten. Het UBI (Unconditional of Universal Basic Income) is onvermijdelijk om het inkomen eerlijker en menswaardiger te verdelen en zodoende het in elkaar stortende oude welvaartsbouwerk te ontmantelen en een nieuw systeem van maatschappelijke en economische (en politieke?) verhoudingen in te richten.

Standing hanteert een nieuwe sociale classificatie voor de maatschappij: elite, salariat, proficians, ‘old’ working class, precariat, unemployed/lumped precariat. Behalve de bovenste twee klassen ervaren de anderen een onevenredig en onrechtvaardig aandeel in het maatschappelijk welvaren en zeker waar dit gerelateerd is aan inkomen.

De huidige beroepsmiddenklasse staat onder enorme druk doordat grote delen van hun takenpakket door robots en kunstmatige intelligentie zullen worden overgenomen. Beroepsopleidingen (en bedrijfstrainingen) kunnen deze ontwikkelingen niet langer ontkennen en moeten hun doelgroep voorbereiden op een ander tijdperk dan waarin en waarvoor respectievelijke opleidingen ontworpen zijn. Argumenten kan men voldoende ontlenen aan de visie van Guy Standing en consorten.

De 3 recente artikelen op de WEF-site:

‘Liking’ wordt je ondergang?

Je verzorgt een belangrijke inleiding voor je team, een ingewikkelde instructie voor je klas. Iedereen is volop geconcentreerd… bezig op zijn/haar mobieltje! Maar jij bent niet de enige die daar depressief van wordt!

Simon Sinek is een vermaard managementboeken-auteur, speciaal over leiderschap. Hij is het meest bekend is voor zijn concept De Gouden Cirkel en Begin met het Waarom: concepten voor een simpel maar krachtig model voor inspirationeel leiderschap.

In een interview fileert hij de groep millennials, die grote problemen ervaart bij de start op de arbeidsmarkt en algemeen bij het opbouwen van diepgaande relaties in de maatschappij. Ze zijn gewoon niet goed opgevoed, verslaafd aan Facebook, Instagram, enz. Ze krijgen last van depressie, carrière stress, neigen naar druggebruik en zelfs zelfmoord neemt toe binnen deze categorie.

Op de site van ManagentTeam lees je er meer over. Na een wat matte start komt Simon in het Youtube-filmpje echt op dreef en analyseert hij vier aspecten rond millennials en komt met aanbevelingen. Met name beter leiderschap in bedrijven en organisaties kan deze groep nog perspectief bieden (m.a.w. ouderschap en onderwijs hebben het verknald! – laten verknallen -)